Tandemi

Tandemi – Kombinacija kamionske šasije sa ceradnom nadgradnjom i ceradnom prikolicom su idealno
rešenje kada Vam je potrebna velika nosivost u uskim prostorima.

Kombinacija kamionske šasije sa ceradnom nadgradnjom i ceradnom prikolicom su idealno rešenje kada Vam je potrebna velika nosivost u uskim prostorima.

Wielton proizvodi tandeme u tri verzije:

Tandemi - Light master

Jednoosovinska tandem prikolica je najbolje logističko rešenje namenja transportu veoma lakih tereta kao što su stiropor ili aluminijumske linmenke.

Zadržava punu funkcionalnost ceradne prikolice uz održavanje optimalne težine i robusne konstrukcije.

Light Master je proizvod koji ispunjava visoke standarde kvaliteta i bezbednosti.

Tandemi - Volume master

Šasija sa ceradnom nadgradnjom i dvoosovinskom ceradnom prikolicom je idealno rešenje za transport robe sa velikom zapreminom tereta. Kao što su na primer prozori.

Karakteristike

Tandemi - Side volume master

Cerada sa stranicama i sa dvoosovinskom prikolicom je idealno rešenje za transport robe sa velikom zapreminom tereta. Koristi se za transport bilo koje vrste robe a njena konstrukcija omugućava transport rasutog tereta ili upakovanog ili na paletama.

Ostali proizvodi

Kontaktirajte nas